Indskoling

Bevægelseslege med og uden rekvisitter

Sanselege

Musiklege

Trommerytmer