Udtalelser

Kristine Billeskov Larsen, cand. pæd. i pædagogisk psykologi og mange års erfaring indenfor det pædagogiske felt

“Det har for mig været et forløb, hvor jeg har genopdaget, hvordan leg og bevægelse er en så naturlig og glædesfyldt måde at interagere og relatere til hinanden. Trods jeg har befundet mig en del i teater og performancemiljøer, skulle jeg igen overvinde en generthed, funderet i det at skulle lege med folk jeg ikke kendte. Dette aftog hurtigt, grundet at underviserne er så opmærksomme, engageret og erfarne, at de på fornemmeste vis formår at skabe et trygt lege- og læringsrum. Min oplevelse er, at dette tillidsfulde, professionelle og legende rum ikke opbygges undervejs, men er tilgængelig fra starten – hvilket vidner om undervisernes erfaring og faglig viden. Det er et velstruktureret forløb, hvor vekslingen mellem leg/bevægelse og teori udgør platformen. Derudover videreudvikles der i samarbejde på legene samt deling af erfaringer – hvilket var rigtig berigende i forhold til at kunne udføre legen i mange kontekster – hvori uddybelse af legenes fysiske og psykiske udviklingsmuligheder tydeliggøres. Jeg har glædet mig til at møde op hver torsdag, for at lege, grine så tårerene trillede og igen blive husket på og genopdage, hvor magisk legen er! Hvor uundværlig den er – og hvordan legen evner at indfange nærheden – og hvordan legen har plads til forskelligheder, der i andre sammenhænge kunne italesættes som problematiske. Netop dét er så enormt livsbekræftende og en genvej til kreativitet, sammenhold, fællesskab, tålmodighed, idérigdomme og muligheden for at skabe vedvarende øjeblikke, hvor vi glemmer os selv og ser de andre i nye nuancer og positioner. Det har på alle måder været givende og brugbart – om det gælder det arbejdsrelateret eller rundt om spisebordet – da idéerne kan bøjes til alle aldre og fordre kreative veje i ens tænkning. Jeg går derfra med redskaber, refleksioner, teoretiske begrundelser og en begejstring over at uanset jobbet vil dette altid kunne præge min pædagogiske praksis og afspejles i mine refleksioner og udvikling af praksis. Når jeg tænker på undervisningen tegner der sig et stort smil og glimtet i øjet tændes, så jeg kan anbefale dette fremragende kursus – Tænk at gå til leg en gang om ugen og afrunde med en vedvarende berigelse og genkaldelse af legens uanede muligheder.”

 

Annie Peedah, Pædagog

“Jeg er blevet bevist omkring betydningen af at være mere spontan og gribe det som optager børnene mens vi har rytmik. Improvisation har nu en større plads i vores rytmiktimer. Desuden bruger jeg de lege vi har lært på forskellige tidspunkter på dagen frem for kun i planlagte aktiviteter.
Det har været godt at få lært en masse lege som passer til den aldersgruppe som jeg arbejder med. Det har også været fedt at opdage at man også bare kan finde på noget og så synge det med en selvvalgt melodi.”

 

Marianne Storm, Pædagog

“Jeg har fået et meget større repetoiere if. rytmik. Sidder ikke længere kun med rasleæg og en enkelt sang, men kan flere ting med tromme, elastik, rekvisitter osv.
Det har været godt på kurset at vi har været gennem så mange forskellige ting, og har fået sat en række forskellige teoretiske vinkler på -fx få sat legenes kvaliteter i forhold til læreplanstemaer.
Det har også været godt at der har været plads til evaluering af praksis. Det har været rart at når noget ikke har fungeret at så har man kunnet evaluere og rette op.”

Pædagog Signe Borre Larsen
“I forhold til mine mange års erfaring med pædagogisk udviklingsarbejde med børn i 0-3 års alder, hvor jeg har kendskab til og forståelse for betydningen af den sansemotoriske udvikling, er det via jeres kursus blevet endnu mere tydeligt for mig HVORFOR rytmik er vigtigt. Og ikke mindst har jeg fået forståelse for HVOR NEMT det er at lave rytmik, med et passende indhold til forskellig aldersgrupper i daginstitutionen 0-6 år.
Der har på kurset været en god balance imellem at lege selv, altså “prøve legene af”, og derefter være i dialog omkring den enkelte leg, hvad den er god for, hvad den kan bruges til osv. Dvs. en god balance imellem teori og praksis. Eksempelvis har det været inspirerende, at en ellers enkelt leg til rytmik kan bruges målbevidst til den sproglige udvikling, samtidig med den sansemotoriske udvikling. I det hele taget bliver det tydeligt, hvordan rytmik kan bruges til at arbejde med børnenes alsidige udvikling. Ikke mindst inden for de pædagogiske læreplaner som vi skal arbejde indenfor på daginstitutionsområdet. 
Alt i alt bliver der på kurset gjort god plads til, at vi som fagpersoner med børnene i hænderne til daglig, ikke kun er kursister, men “kolleger” som kan byde ind i dialog med det vi kender og ved fra vores praksis i dagligdagen. 
Da jeg startede på pædagogseminaret efter 9 år som pæd. medhj. (2004-2007), blev de pædagogiske læreplaner opfundet og ført ud i livet, og der var nærmest ramaskrig ude på institutionerne. “Hvad er nu det! – Hvad er det de vil have os til? – Osv.”
I virkeligeheden skulle vi ikke gøre ret meget andet end det vi plejer, nu skulle vi blot dokumentere det!…
Efter min mening, så burde det ikke være så svært – altså at dokumentere/beskrive det vi gør med børnene – men med tiden er det blevet nødvendigt at være endnu mere detaljeret, og endnu mere detaljeret i forhold til de enkelte temaer i de pædagogiske læreplaner. 
I forhold til jeres kursus er min pointe, at her bliver det virkeligt tydeligt både HVORFOR rytmik er vigtigt, og HVORDAN det giver god bred mening i forhold til de pædagogiske læreplaner, både i forhold til “krop og bevægelse”, “sproglig udvikling”, “sociale kompetencer”, og “personlige kompetencer”. 
Men til både Sarah og Anne: I har en super god energi, er åbne og imødekommende hver gang jeg møder jer,  og jeg tager hatten af for jer. Bliv ved med det I gør – I er super gode til det.”

Børnehuset Sundbyvester

“Det har været et utroligt inspirerende forløb og vi har lært rigtig meget, som vi kan bruge i vores videre arbejde.

Du (Anne) har været virkelig god til at se og møde børnene hvor de er og børnene har været helt trygge ved dig. Når vi sagde til børnene “nu kommer Anne” kunne vi se en glæde i deres ansigter og de var spændte og forventningsfulde. Så de bedste anbefalinger fra os.”

 

Laurids Frydensberg Musiklærer i folkeskolen, cand. pæd i didaktik

“Jeg kan, som musiklærer i folkeskolen på 9. år, varmt anbefale dette kursus til andre musiklærere som ønsker en mere legende tilgang til musikfaglig undervisning”Laurids Frydensberg Musiklærer i folkeskolen, cand. pæd i didaktik

Jeg har deltaget i Rytmik Bandit kurset der var rettet mod alderstrinene i børnehave og indskoling.
Som musiklærer på mellemtrinet var dette dog ikke min aldersgruppe, men de teknikker der undervises i var jeg interesseret i at implementerer i min mellemtrins undervisning.
Kurset strakte sig over 5 undervisningsgange hvor alle var fyldt med øvelser, sparing deltagerne imellem, masser af leg og pædagogiske snakke hvor mulighederne i de lærde rammelege blev udfoldet til deltagernes praksis.

Der var stor vægt på legen og musikken som styrende redskab, hvor man som pædagog eller lærer ikke behøver store evner i instrument kendskab, for at kunne lede lege med ellers stort musikalsk indhold. Hvis bare man kan synge og er frisk på at kaste sig ud i at holde en rytme på en tromme.
Underviserne Pernille og Victor udviste stort kendskab til og erfaring med området og dette smittede af på undervisningen der foregik med lige dele humor, pædagogisk indsigt og musikalsk professionalisme.

Jeg kan, som musiklærer i folkeskolen på 9. år, varmt anbefale dette kursus til andre musiklærere som ønsker en mere legende tilgang til musikfaglig undervisning.”

 

Frieda Heuser, BA i Musikvidenskab, musikpædagog

“Jeg har fået inspiration og gode ideer til hvad man kan lave af rytmik med små børn. Sjove og kreative lege og lysten til at lære mere. Jeg har fået åbnet op for en større verden indenfor rytmik og musikpædagogik som er super inspirerende og legende.
Det har været godt at lege rammelegene og spille og synge med. Dejligt at prøve det rent praktisk, det er der man lærer mest og reflektere over det og snakke om det.
Det har været meget professionelle, inspirerende og dygtige undervisere.
Kan klart anbefale det til andre.”

 


Julie Sloth, folkeskolelærer

“Man siger, at børn er bedst motiveret for at lære, når de er trygge, glade og har mulighed for at bevæge sig.
Sådan har jeg esrfaret, at det bestemt også er for voksne. Victor og Sarah fik allerede fra starten af forløbet skabt en kultur for gruppen, hvor det blev naturligt at give slip på sine hæmninger og springe ud i at lege og fjolle. Hertil tilføjede de høj faglighed og viden omkring rytmik og bevægelse. Jeg har grinet og bevæget mig samtidig med, at jeg har lært og reflekteret over hvordan mit virke som lærer kan udvikles, med henblik på at skabe de bedste læringsbetingelser for mine elever.
Tak for Rytmikbanditterne!

 

Lone Ørnø, Pædagogisk Leder, Børnehuset Bullerby Roskilde

“Vi har lige haft “Rytmik for børn” ude at lave rytmik, sang, dans og bevægelse med alle børnegrupper i uge 9 og uge 12. De havde fokus på børnenes sprogudvikling i det musiske, da det er et fokus, vi prioriterer i vores hverdag.

Vi havde først de to”Rytmikbanditter”Sarah og Anne ude på et personalemøde og holde et oplæg om deres tanker og baggrund, og alle personaler fik selv afprøvet nogle af de aktiviteter børnene skulle prøve i rytmikugerne.

Herefter var Anne og Sarah på skift ude i de to uger, hvor de havde lavet et skræddersyet program til alle aldersgrupperne. Hver gruppe fik 3 gange 45 minutters rytmik per uge.

Det har været nogle super-inspirerende og sjove uger. Så hvis I mangler inspiration til sang, musik, bevægelse og sprogudvikling, så kan jeg varmt anbefale Rytmik for børn.”

Rytmikpædagog og lærer, Ditte Marie Sisseck

Inspirerende og klar til praksis!

Et meget givende og inspirerende kursus med rigtig god stemning, der gjorde mig i stand til at gå direkte ud og lave rytmik med babyer. Kurset var meget praksisnært, og vi fik mange konkrete idéer til lege. Der blev koblet teori på undervejs, så det hele gik op i en højere enhed. Sarah og Anne var gode til at få en til at føle sig godt tilpas.

5 Stjerner på Trustpilot.

Motorikvejleder, Maria Jeppesen

Et rigtig fantastisk inspirerende…

Et rigtig fantastisk inspirerende kursus. Man får god indsigt i betydning af rytmik og rigtig mange gode idéer. Så bliver man mødt af to inspirerende skønne underviser, med meget høj faglighed. Og så er man ikke i tvivl om hvad de brænder for!
Jeg glæder mig til vol. 2😆

5 stjerner på Trustpilot.

 

Skal din institution også være en certificeret Rytmikbanditinstitution?
Og dermed sætte legen og musikken i fokus i jeres hverdag!
Så kontakt os gerne for at høre om mulighederne for et certificeringsforløb.